Les mer om det nye regelverket på 

www.nullmobbing.no 

UDIRs sider om læring og trivsel i skolen

Ta gjerne kontakt med skolene eller Opplæringsetaten for nærmere opplysninger, hjelp og veiledning.