Fylkesmannens landbruksavdeling og Avdeling for kulturarv i Troms fylkeskommune vil arrangere et dagsseminar/inspirasjonsseminar med tema Istandsetting og ny bruk av gamle landbruksbygg.

I sommer kom det et forslag fra en kommune i Troms om en nasjonal rivedugnad for gamle, fjøs som ikke lengre er i bruk og som forfaller. Kulturminnefondet tok fatt i saken og det ble arrangert et møte i Kåfjord hvor både forvaltning og eiere deltok. I tillegg møtte både Fortidsminneforeningen og Norsk kulturarv  og fokus ble snudd fra et forslag om å rive til et ønske om å bevare de gamle fjøsene, som jo er viktige elementer i kulturlandskapet vårt.  Norsk kulturarv har gjennom Stiftelsen UNI fått ekstra midler i 2019 til istandsetting av gamle landbruksbygg i Nord-Norge Uthus i nord.  

For å øke interessen hos grunneiere og andre vil fylkeskommunen og fylkesmannen i samarbeid arrangere et inspirasjonsseminar. Seminaret holdes i på Fylkeshuset i Tromsø 28. februar kl 1030-1510 og er åpent for alle interesserte.  Programmet er ikke endelig, og oppdateres straks det er klart. Påmelding til Marit Gåre på e-post fmtrmag@fylkesmannen.no

Program kan lastes ned her