Arbeidstakerorganisasjonene har utpekt Ingebjørg lavoll som nytt hovedverneombud i Karlsøy kommune. Dette støttes av arbeidsgiver som et godt valg.

Ingebjørg Lavoll er tilsatt som miljøterapeut i Rus - og psykisk helsetjenesten i kommunen.

Hun har utdanning som barnevernspedagog og master i organisasjon og ledelse.

kontaktinformasjon: 918 16 425 / 920 86 369