Nye gate-/veiadresser pr. 01.09.17

Tidligere var det bare byer og tettsteder som hadde veg eller gateaddresse. I matrikkelloven som ble vedtatt i 2010 ble det bestemt at vegadresser skal innføres i  alle kommuner. Vi vil da få et ensartet adressystem i hele landet. Alle boliger, fritidsboliger og offentlige eiendommer skal få tildelt en vegadresse.

Kommunestyret i Karlsøy har tidligere vedtatt navn på en stor del av veinettet i kommunen.  De boligene og fritidshusene som ligger langs disse veiene fikk i sommer brev om sin nye gateadresse.  Vi jobber nå med å gi nye vegadresser til resterende boliger og fritidshus i Karlsøy, også i veiløse områder.  Dette arbeidet beregnes å være ferdig pr. 1. mai 2018.

Hensikten med det såkalte adresseringsprosjektet er at nødetatene, det offentlige, posten, fraktbiler, besøkende og andre lett skal finne fram til rett adresse.

Nødetatene, både ambulanse, brann og politi, vil ha stor nytte av korrekte vegadresser.

Eventuelle klager på tildelt veiadresse behandles på vanlig måte.

De nye veiadressene er gjeldende pr. 1. september 2017 i offentlige register

Statens Kartverk har nå bekreftet at de nye gate-/veiadressene vil være oppdatert i offentlige register pr. 1. september 2017.