Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:  

 1. Pasient med behov for innleggelse. 

 1. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon. 

 1. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 

 1. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*. 

 1. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise. 

 1. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. 

 1. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19. 

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende. 

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier. 

For de som har lettere luftveissymptomer anbefaler vi at man venter i to døgn og ser an situasjonen før man blir testet. Ta kontakt med legekontoret på telefon for og avtale nærmere.  

Du som har blitt testet på grunn av mistanke om Covid 19 skal:  

 • Ikke gå ut hjemmefra  

 • Holde helst avstand fra andre i huset 

 • Hvis mulig bruke eget bad og rom  

 • Vaske bord, benker og dørhåndtak flere ganger om dagen. 

 • Noen må hjelpe deg og handle  

 • De du bor sammen med skal være i karantene 

Prøvesvar kommer etter rundt to døgn. Er prøven negativ så skal du fortsatt holde deg hjemme i minst ett døgn etter at du føler deg helt frisk.  
Skriv ned alle de som du har vært i kontakt med fra nå og til de siste 24 timer før du ble syk. Skriv ned hvor du traff de og hvor lenge.