• Fra 15.februar starter kampanjen «Prikk Lik Pose»
  • Endring av posefarge og innhold i det optiske sorteringssystemet
   • Grønn pose for matavfall endres til blank pose med grønne prikker
   • Rød poser for papir og kartong endres til blank pose med blå prikker for papp, papir og kartong (inkl drikkekartong)
    • Posene vil også være perforerte (små huller i seg)
   • Blå pose for plastemballasje endres til blank pose med lilla prikker
    • Posene vil også være perforerte (små huller i seg)
   • Oransje pose for drikkekartong fjernes og drikkekartongen går nå inn i den blå prikket posen for papp, papir og kartong
   • Restavfallsposen blir som før – vrengt handlenett
  • I tillegg innfører man pose i butikk
   • Dagens posesupplering opphører og man får nå tak i avfallsposene i utvalgte butikker i Tromsø og Karlsøy:
   • Bl.a. Spar Ringvassøy, Hansnes, og Matkroken, Hansnes.
   • Folk kan bruke opp sine gamle poser. Sorteringsanlegget takler begge varianter.
   • I tillegg vil det bli posesuppleringsstasjoner : 
    • Remiks ved Tromsø Returstasjon (Returstasjonen for private)
    • Karlsøy:
     • Returstasjonen i Skåningsbukt (i åpningstiden).
     • Reinøya ved containere for hytterenovasjon. 
     • Rebbenesøya ved fergekai.
 • Kampanjen vil vare til ut i april og foregå på flere digitale flater, medier osv.
 • Mer info på Remiks sine hjemmesider