Krav til slike arrangement:

  • Ansvarlig arrangør med oversikt over hvem som er tilstede.
  • Minst en meter avstand mellom personene.
  • Øvrige smittevernregler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter følges. Ansvarlig arrangør må følge opp dette.

Nasjonalt forbud mot kultur og idrettsarrangement som ikke kan ivareta kravene i Covid 19 Forskriften vil gjelde foreløpig fram til 15. juni. Dette innebærer bl.a.:

  • Forbud mot kulturarrangement hvor personer møter fysisk.
  • Forbud mot organisert idrett innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i en gruppe, og avstand på minst en meter ikke kan overholdes.
  • Forbud mot organisert  idrett med bruk av felles utstyr og/eller garderober.

Se nærmere informasjon fra nasjonale myndigheter:

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter