Søknadsfrist 30. april 2020

Lerøyfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning og studenter på høyere utdanning.

Også fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 30.04.20, og søknaden sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no,

eller pr. post til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Fondsstyret skal behandle søknadene i sitt neste møte 12.05.20.

Nærmere opplysinger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder plan og utvikling May-Jorunn Corneliussen, telefon 77746011 eller 41846588, eller epost mjc@karlsoy.kommune.no.

Lerøyfondet

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune og Lerøy Aurora AS resulterte blant annet i opprettelsen av Lerøyfondet.

Lerøy Aurora AS skjøt inn 2 millioner kroner i fondskapital i Lerøyfondet.  Kommunestyret i Karlsøy godkjente partnerskapsavtalen og vedtok retningslinjer for Lerøyfondet.

Videre har kommunestyret valgt et tildelingsstyre som består av 4 representanter.  Tildelingsstyret består av ordfører Mona Pedersen, Espen Kirkvik, Tony H. Jensen (Næringsforeningen) og Hugo Nilsen (Lerøy Aurora AS).

Det er 4 tildelingsrunder pr. år på Lerøyfondet.

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy.

Hittil er det utbetalt omlag 1,5 millioner kroner fra fondet til ulike tiltak.