Søknadsfrist 27. november 2019

Lerøyfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning og studenter på høyere utdanning.

Også fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 27.11.19, og søknaden sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no,

eller pr. post til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Fondsstyret skal behandle søknadene i sitt neste møte 04.12.19.

Nærmere opplysinger kan fås ved å henvende seg til nærings- og samfunnsutviklingssjef Jan-Hugo Sørensen, telefon nr. 91300046 eller epost jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no.

Lerøyfondet

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune og Lerøy Aurora AS resulterte blant annet i opprettelsen av Lerøyfondet.

Lerøy Aurora AS skjøt inn 2 millioner kroner i fondskapital i Lerøyfondet.  Kommunestyret i Karlsøy godkjente partnerskapsavtalen og vedtok retningslinjer for Lerøyfondet.

Videre har kommunestyret valgt et tildelingsstyre som består av 4 representanter.  Tildelingsstyret består av ordfører Mona Pedersen, Villy Mikkelsen, Tony H. Jensen (Næringsforeningen) og Hugo Nilsen (Lerøy Aurora AS).

Det er 4 tildelingsrunder pr. år på Lerøyfondet.

Fondet skal stimulere til markedsføring og rekruttering av sjømatnæringene i Karlsøy.

Hittil er det utbetalt omlag 1,5 millioner kroner fra fondet til ulike tiltak.