Den kommunale kaia på Karlsøya er 23 meter lang. Reparasjon av fenderveggen, som går langs hele kaias lengde, inkluderer også riving og avhending av gamle materialer. I tillegg kommer montering av tre kaiputer og en integrert nødleider i fenderveggen. Avdelingsingeniør Kristian Sørø sier at dette har vært et arbeid som lenge har stått på dagsorden til avdelingen. - Nå var tiden inne til å gjennomføre, mens vi hadde tilgang på et spesialfartøy for formålet, sier han, før han går på en velfortjent ferie. 

Uteteamet har forøvrig i sommer også gjort lekkasjesøk på en vannledningsdel, og etablert en reserveanordning ved vannhuset i tilfelle ledningsbrudd. I tillegg er det fjernet et større volum avfall som var hensatt ved vannhuset. Dette av hygieniske og sikkerhetsmessige hensyn. 

Og skal man tro utsagn fra øya, er folket der meget fornøyd med arbeidet. I tillegg har de i samråd med avdelingen bidratt til reingjøring av kaidekket samt etablering av nytt fundament til rullestolrampen på kaia. Stor takk for innsatsen!