Karlsøy kommune legger med dette forslag til ny forskrift om farvannsavgift ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 3 uker med svarfrist 26.11.2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no eller til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, og merkes med saksnr. 2021/1254.

Høringsbrev  - Forslag til forskrift om farvannsavgift

Forslag til forskrift om farvannsavgift