Karlsøy kommune legger med dette forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 3 uker med svarfrist 26.11.2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@karlsøy.kommune.no eller til Karlsøy kommune, Postmottak, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, og merkes med saksnr. 2021/1252.

Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer