Ny administrativ organisering i Karlsøy kommune pr. 1. august 2017

Fra 1. august 2017 går Karlsøy kommune over til etatsmodell.  Vi har nå 3 etater, henholdsvis helse- og omsorgsetaten, opplæringsetaten og drift- og utviklingsetaten.

De nye etatene ledes av helse- og omsorgssjef Alf Lorentsen, opplæringssjef Sture Grønli og drifts- og utviklingssjef Wiggo Pedersen.

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten har 4 avdelinger, henholdsvis åpen omsorg som ledes av Ranveig Rafaelsen, Tunet som ledes av Liv Skogvold, sykehjemmet som ledes av Ann-Ellen Johansen og helse- og familieavdelingen som ledes av Hege Johannessen Holm.

Etatssjef Alf Lorentsen er øverste ansvarlig for etaten.

Helse- og omsorgssektoreen har eget hovedutvalg.

Opplæringsetaten

Opplæringsetaten har 3 avdelinger, henholdsvis Hansnes skole og opplæringssenter som ledes av Berit Anthonsen, Ringvassøy/Reinøy barnehager som ledes av Tove Eliassen og Vannøy oppvekstsenter so ledes av Reidunn Knutson Dahl.

Etatssjef Sture Grønli er øverste ansvarlig for etaten.

Opplæringssektoren har eget hovedutvalg.

Drift- og utviklingsetaten

Drift- og utviklingsetaten har 2 avdelinger, henholdsvis driftsavdelingen som ledes av Bård M. Eilertsen og plan- og utviklingsavdelingen som ledes av May-Jorunn Corneliussen.

Etatssjef Wiggo Pedersen er øverste ansvarlig for etaten.

Formannskapet fungerer som hovedutvalg for drift- og utviklingssektoren.