Regjeringen har 5. november oppdatert mange anbefalinger og retningslinjer knyttet til bekjempelse av koronapandemien. For arrangementer og sammnekomster gjelder nå følgende:

 

Regler for alle i hele landet

Private sammenkomster og arrangementer

  • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

 

I tillegg kan det innføres lokale bestemmelser i alle deler av landet. I Karlsøy gjelder fortsatt kommuneoverlegens anbefaling om at alle arrangement og sammenkomster avlyses ut denne uken til vi får avklart situasjonen rundt smitteutbruddet på sykehjemmet.