Mandatet for gruppa er å gi råd til sykehusplanen med vekt på samhandling og helhetlige tjenester for pasienter. Gruppa skal skissere et bærekraftig målbilde for pasientens helsetjeneste.

Pasienter, helsepersonell , folkevalgte og brukerrepresentanter kan sende forslag og innspill som e-post til: alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no