Troms og Finnmark fylkeskommune skal utarbeide ny reiselivsstrategi for fylket og ønsker innspill.

I 2022 står reiselivsnæringen overfor viktige veivalg og utfordrende premisser på lokalt og globalt nivå. Med bakgrunn i rollen som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere, næringsliv og politikere – å lage en reiselivsstrategi som skal løfte næringen ut av pandemien og sette retning for en bærekraftig utvikling.

Det er åpnet for å svare på ett, flere eller alle spørsmålene, og komme med andre synspunkter som du mener det er viktig at Troms og Finnmark fylkeskommune tar med seg videre i arbeidet med utviklingen av reiselivsstrategiene.

Les mer  og gi dine innspill her Reiselivsstrategi Troms og Finnmark - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å komme med innspill. Fristen er satt 31. august 2022.