Siden 2010 har landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen med faglig støtte fra blant andre Friluftsrådenes Landsforening, DNT og Miljødirektoratet, samarbeidet om å merke stier, løyper og traseèr der folk bor og ferdes. Takket være blant andre din organisasjon har man i felleskap merket nesten 1100 turruter rundt i hele landet med en samlet lengde på 40.000 kilometer, noe som tilsvarer avstanden rundt ekvator!

For å fortelle omverden om alle de flotte turmulighetene som ligger og venter på å bli brukt, og for å synliggjøre hva alle har fått til sammen, inviteres det nå til en kåring av Norges beste turrute.Kampanjen og konkurransen lanseres i løpet av sommerferien, og vinner-ruta i fylkene kåres i september/oktober. Fylkesvinneren får 25.000 kroner til å skape mer aktivitet i løypa, samt at den i tillegg går til landsfinalen om å bli «Norges beste». Denne kåringen skjer på stikonferansen i Bergen i mars 2019.

turskilt_ill.png

Slik deltar du:

Fylkeskonkurransen vil foregå via avstemningsportal der du finner alle rutene som er med i konkurransen. I tillegg er det en fagjury som gir ruta poeng etter kvaliteter som at:

  • Turruta finnes der folk bor og oppholder seg
  • Turruta er et nærmiljøanlegg som fremmer fysisk aktivitet ute
  • Turruta er tilknyttet / ligger i nærheten av holdeplass / knutepunkt for kollektiv trafikk
  • Turruta er gjort synlig   i henhold til nasjonal standard http://www.turskiltprosjektet.no/manual/

Fagjuryens stemmer teller 50 prosent.

Det vi trenger fra deg, er at du melder på din turrute på vedlagte link. Da blir du videresendt til et skjema der du bes om å fylle ut en kort informasjon om løypa samt laste opp bilde(r) fra løypa som gjerne viser merking eller informasjonstavler.

Har du spørsmål til konkurransen, kan du kontakte prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn Egil Hansen på e-post eller tlf: 901 35 886

Fristen for å melde seg på er 1.juni 2018

Klikk her for å delta

OBS. Turstien må ha fått støtte via Turskiltprosjektet for å kunne nomineres.