Rapport om mulig, svært sjelden bivirkning gjør at FHI har gått ut med denne meldingen.

Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger), må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.