Fylkesmannen i Tromsø og Finnmark har laget en sak om matjord og driveplikt. Les den her.