Hva er verdensdagen for psykisk helse?

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres mellom uke 39-42 hvert år.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10.oktober som en  internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse. 

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert i kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet hvert år. 

Det er flere grunner til å markere verdensdagen:

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

 

Karlsøy kommune sin markering

Torsdag 27.oktober markerer kommunen verdensdagen for psykisk helse. Alle er velkommen til ungdomshuset Gamnes klokken 18.00-20.00. Her vil det blir salg av kaffe, kaker og saft.

Erlend Elias Bragstad kommer for å holde foredrag. Han har vært åpen om sin psykiske helse, og har opptrådt som talsperson og foredragsholder for folk som er annerledes, noe som førte til at NRK Nordland og Avisa Nordland utnevnte han til Årets nordlending i 2014. På Gamnes vil han fortelle om sin oppvekst i Tysfjord kommune. Han vil snakke om viktigheten av å behandle andre mennesker som er ulike oss selv med respekt og forståelse.  Erlend Elias setter ord på alle tema, snakker ut i fra personlige opplevelser og skaper rom for alle. Han erfarer at mange tar kontakt i ettertid og takker. Mange har kjent på temaene som blir tatt opp – rundt identitet, seksualitet, minoritet i minoriteten, utenforskap og tanker rundt eget selvbilde.

Erlend Elias

                                                                                                  Erlend Elias kommer til Karlsøy.

Alle er velkommen til en inspirerende, morsom og tankevekkende kveld på Gamnes.