Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut en Kulturpris i form av en påskjønnelse og en gavesjekk pålydende 20 000 kroner.

I sin takketale fra ordførenen fikk kommunestyret høre litt av historien som ligger bak den innsatsen som er lagt ned på Helgøya. Og som Møllnes sa: uten den utrolige velvilligheten, både til å gi og delta aktivt i arbeidet, er det takket være en ukuelig tro på en drøm og fantastisk dugnadsinnsats som ligger bak resultatet en kan se på Helgøya. Dette passer ellers veldig bra å få høre i frivillighetens år 2022.

Jim ble for øvrig født på gården Møllnes på Helgøy. Der bodde han i lag med familien til han var ferdig med første klasse på skolen. Omstendigheter gjorde at familien flyttet til Tromsø. Hans far var syk og døde tidlig, men tilhørigheten til Helgøy og Karlsøy kommune slapp ikke taket. Han var også en ivrig deltaker i idrettslaget RIL.

 

Det gamle herredshuset i Helgøy kommune
Jim Møllnes har over mange år jobbet for å ivareta kulturmiljøet på Helgøy. Han startet arbeidet med å ta vare på det gamle herredshuset Fila. Dette var et bygg som var bygd i 1900 av partiet Venstre, og som ble overtatt av Helgøy kommune i 1936. Bygget hadde stått til forfall etter kommunesammenslåingen mellom Helgøy og Karlsøy kommune. Da Møllnes ble eier av det som var igjen av bygget, var planen å rive det. Bygget var i så dårlig forfatning at det ville koste enorme ressurser å sette det i stand. Etter kort tid kom ideen om å prøve å bygge det opp igjen. I 2010 sto bygget ferdig i den opprinnelige stilen. Den gamle atmosfæren er gjenskapt ved å ta vare på alt som kunne tas vare på.

 

Kirka på Helgøy
Møllnes hadde over år registrert forfallet av kirka på øya. Han gikk i bresjen for å få startet Helgøykirkas velforening, og fikk samtlige av øyfolket med seg for å starte arbeidet med å berge kirka. Tilfeldigheter ville det slik at Dronning Sonja kom med kongeskipet til Helgøy og ville gå på en av fjelltoppene på øya. Hun møtte da på en av de som hadde hus på Helgøy, og spurte om det var mulig å komme inn i Helgøy kirke for å se. Hun ble mer enn begeistret, men kommenterte forfallet og mente det burde gjøres noe med.
Møllnes satte dermed i gang jobben med å skaffe offentlige midler til å ivareta kirka. Han kontaktet alt som var av offentlige instanser og fikk til slutt inn de nødvendige midlene for å sette i gang arbeidet. Hvor mange som deltok i dette dugnadsarbeidet er usikkert, men her ble det lagt ned mange arbeidstimer. Da kirka sto ferdig reparert sendte Møllnes en invitasjon til Dronningen. Der ønsket han henne velkommen til kirkehelg og feiring av at man endelig var ferdig med å reparere kirkebygget.

 

Nytt dronningbesøk
Dronning Sonja var tilbake på Helgøy 29. juni 2014 med kongeskipet, og skapte folkefest på øya. Etter gudstjenesten inviterte hun hele dugnadsgjengen inn i kirken for et privat møte. Sannsynligvis for å høre om arbeidet og takke for at det fortsatt finnes folk som tar et tak for å ivareta gamle ærverdige bygg.

 

Havna på Helgøy
Helgøy har alltid hatt dårlige havneforhold og savnet ei havn. Det er ikke enkelt å få forståelse for investeringer fra det offentlige til slike tiltak, særlig ikke når øya mangler fastboende. Møllnes undersøkte mulighetene for å få lage ei lita havn på øya. Denne havna ville også fungere som nødhavn for fiskeflåten, og for den økende trafikken av fritidsbåter i området.

Det ble også her sendt mange søknader og tatt kontakt med offentlige instanser. Resultatet etter timer med planlegging og hardt arbeid er en flott havn, som ligger skjermet for vær og vind og gir mulighet for ilandstiging for alle som ønsker å besøke Helgøya.

 

Ordføreren talte
Ordføreren vektla nomineringen og valget av kulturpristildelingen som hovedutvalget for opplæring og kultur hadde gjort, og trakk fram de egenskapene som hadde vært mest fremtredende underveis i utviklingen av kvalitetene ved det gamle handelsstedet.
Jim er en kunnskapsrik mann. Han har brukt mye av sin tid til å få ting til og ikke minst å få folk med når det trenges. Den jobben han har lagt ned for å skaffe midler til Helgøy kirke står det stor respekt av. Et pågangsmot som ikke er alle forunt. Selv har han et motto som er slik: «Den som ikke har en drøm, vil aldri få oppleve at en drøm går i oppfyllelse.»