Med gjeldende smittevernregler legges det opp til et utendørs arrangement, der antall deltakere må begrenses oppad med maksimum 200 deltakere. Markeringen kan følges på kommunens Facebookside. Det tas forbehold om endringer i hht. eventuelle endringer fra myndighetene. 

 

Program for den offisielle markeringen: 

Flaggheising ved Karlsøy Omsorgssenter på Hansnes kl. 08.15 

 • Kl. 11.30: Fremføring ved Ringvassøy Musikkorps 

 • Kl. 11.40: Tale for dagen: 
  – Ordfører Mona Pedersen og Else Sørensen, leder av Ringvassøy pensjonistforening 
  – Talene sendes direkte på kommunens Facebookside 
  – Markeringen vil også bli tatt opp og lagt ut på Karlsøy kommunes hjemmesider i etterkant

 • Kl. 11.55: Ringvassøy Musikkorps fremfører Norges nasjonalsang 

 _______________________________________________________________________

 

Forhåndsregler for den offisielle markeringen av nasjonaldagen (i tråd med nasjonale koronarestriksjoner):

 

 • Ang. fysisk oppmøte: Den offisielle markeringen av nasjonaldagen i regi av Karlsøy kommune er pga gjeldende smittevernregler forbeholdt beboere ved Karlsøy Omsorgssenter (Karlsøyheimen og Helgøyheimen). I tillegg må gjerne to av beboernes nærmeste pårørende delta/møte opp fysisk på den offisielle markeringen. Medarbeidere ved sykehjemmet (som er på jobb på nasjonaldagen) må gjerne også delta på markeringen.

 • Følg gjerne markeringen på nett: Andre enn de som er nevnt over henstilles til å overvære markeringen via Facebook, eller å se opptak på kommunens hjemmesider i etterkant.

 • Nasjonale restriksjoner: For å bidra til å holde dagens smittenivå nede, ber kommunen om at de til enhver tid gjeldende smittevernregler respekteres. Mer om Nasjonalfeiringen 17. mai 2021 her (pressemelding fra regjeringen av 22.04.21).

 _______________________________________________________________________

 

NB: Delta i bildekonkurranse: 17. mai-feiring i Karlsøy kommune! 

Del gjerne bilder fra din egen 17. mai-feiring på Karlsøy kommunes Facebook-side - kanskje du blir den heldige vinneren av et gavekort pålydende kr. 1.000,- fra Direktør’n på Hansnes? Konkurranseregler vil legges ut på denne siden innen 17.05.21.
 

Til lykke med årets 17. mai feiring til små og store Karlsøyværinger fra oss i kommunen! 

 

_______________________________________________________________________

 

ANDRE INITIATIV FOR Å FEIRE 17. MAI I KARLSØY KOMMUNE (ikke i regi av kommunen): 

 

Ringvassøy Musikkorps’ program for dagen: 

Kl. 07.30:  Fremføring ved flaggheising Hansnes skole 

Kl. 08.00:  Fremføring ved flaggheising Karlsøy Omsorgssenter (sykehjemmet) 

Kl. 08.15:  Fremføring ved flaggheising ved kirka på Hansnes 

Kl. 08.30:  Frokost for korpsmedlemmene – i kirka på Hansnes (med forbehold) 

Kl. 10.30:  Fremføring på Gamnes, utenfor den tidligere butikken på Gamnes 

Kl. 11.30:  Fremføring ved Karlsøy Omsorgssenter  

Kl. 13.00:  Fremføring i Grunnfjord