Måldokumentet for elgforvaltning i Karlsøy kommune skal revideres i løpet av 2019.

Kommunale mål for elgforvaltning skal rulleres på samme måte som øvrige kommunale planer. Dette for å sikre at målene er realistiske og kan evalueres underveis. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på vei. Kommunens mål skal også fungere som tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide bestandsplan.

På møte i viltnemnda den 28. mai settes det opp en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med måldokumentet. Det nye måldokumentet skal vedtas på møte i viltnemnda den 26. november 2019.

I den forbindelse ønsker kommunen innspill fra grunneier-, utmarks- og sameielag, elgvaldene og private grunneiere. Samtidig ber vi frivillige som ønsker å delta i arbeidsgruppa om å ta kontakt med oss.

Innspill og ønske om å delta i arbeidsgruppa sendes innen 1. mai 2019 til:

Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

eller postmottak@karlsoy.kommune.no

 

Her finner du måldokumentet for perioden 2016-2019.