Dette innebærer at bestemmelsene om at alle som ankommer fra de aktuelle fylkene i Sør-Norge (nevnt i forrige vedtak) måtte i karantene, ikke gjelder etter 14. april. Det vil si at kun de som ankom innen midnatt 14.4. er omfattet av de tidligere bestemmelsene. De som ankommer Karlsøy fra disse fylkene fra og med 15.4. er ikke omfattet av de tidligere utvidete karantenebestemmelsene.

Formannskapet valgte likevel å opprettholde bestemmelsene om at båter som ankommer kommunale kaier må ha særskilt tillatelse til dette, med mindre de defineres som omfattet av samfunnskritisk funksjonsnæring, slik som fiskebåter. 
Denne bestemmelsen har en varighet på 7 dager fra vedtak og vil opphøre etter midnatt 22. april 2020.