Leif har vært ansatt som administrasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF siden 2010, et arbeidssted med rundt 7000 ansatte. Før dette var han ansatt i Tromsø kommune fra 1995 til 2004 som HMS-leder, anleggssjef, byggdirektør samt strategisk rådgiver for rådmannen.
Vår nye rådmann kommer også med rådmannserfaring fra Sortland kommune, fra januar 2005 til januar 2010.  Sortland kommune har rundt 10000 innbyggere, og er regionsenter for Vesterålen. Sortland kommune hadde da rundt 1000 medarbeidere.


Leif har fra 2001 til 2010 tatt flere fag på UiT, mange av de med fokus på ledelse, endringsprosesser, planlegging, næringsutvikling og innovasjon. Dette er kompetanse som vil være viktige verktøy i den kommende stillingen, og de utfordringer som følger med.


Leif Hovden er 58 år, og familiemann med to voksne barn og fire barnebarn. Han kommer opprinnelig fra Bø i Vesterålen, en kommune ikke ulik Karlsøy med hensyn til næringsprofil og størrelse. Leif er tidligere utdannet ingeniør, og har praksis fra både rådgivende og utøvende ingeniørvirksomhet i privat sektor. Han er en samfunnsengasjert person, og er blant annet styreleder i Tromsø Røde Kors, frem til han tiltrer rådmannsstillingen hos oss. Han ser frem til å starte i stillingen som rådmann i kommunen vår, ikke minst det å bli kjent med medarbeidere, næringsaktører og innbyggere, og melder flytting så snart bosted er avklart.
Vi ønsker Leif velkommen til Karlsøy, og ser frem til et godt og langvarig samarbeid.

På vegne av kommunestyret

Mona Pedersen
Ordfører