Karlsøy kommune har ledig 100 % stilling som avdelingsleder for driftsavdelingen. Driftsavdelingen har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av det kommunaltekniske tjenesteområdet, som VAR-områdene, brannvern, veier, havner, bygg, anlegg og boligmasse. Driftsavdelingen tilhører Drift- og uviklingsetaten sammen med Plan- og utviklingsavdelingen. Avdelingsleder inngår i etatens ledergruppe, og er underlagt Etatssjef Drift og utvikling.


Hovedoppgaver:

- Personal-, økonomi- og fagansvar for kommunalteknisk drift.
- Ansvar for opplæring, veiledning og utvikling av avdelingen og medarbeidere.
- Ledelse og deltakelse i prosjektgrupper for anskaffelser og utbyggingsprosjekter, herunder utarbeidelse av kravspesifikasjoner.
- Ivaretakelse av myndighetsoppgaver innen vei, vann, avløp og renovasjon.
- Utarbeiding og rullering av planverk, forskrifter og retningslinjer for kommunale anlegg.
- Planlegging og saksbehandling innen fagområdene.
- Etablering og vedlikehold av FDV-planer og dokumentasjon.
- Kontroll, oppfølging og rapportering av løpende planer og tiltak.


Ønskede kvalifikasjoner:
 

- Minimum 3-årig ingeniørhøyskole/universitetsgrad innen relevante fagområder.
- Tilleggsutdanning eller erfaring innen økonomiske fagområder.
- Erfaring fra lederstilling innenfor driftsområder.
- Fortrinnsvis relevant praksis innen plan- og byggetekniske fag og kommunal saksbehandling.
- Erfaring fra digital saksbehandling og planarbeid.
- Erfaring fra prosjektledelse.
- Kompetanse i offentlig anskaffelse og forvaltningslovgivning.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi forventer at du:

- Har gode lederegenskaper og evne til å lede, inkludere, motivere og utvikle medarbeidere.
- Er analytisk, strukturert og resultatorientert.
- Har evne til å sette tydelig mål, samt visualisere disse.
- Er tydelig og konstruktiv når det gjelder forventninger og egne tilbakemeldinger.
- Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med teamarbeid.
- Trives med varierte oppgaver av stor bredde.
- Er positiv og serviceinnstilt, med stor grad av endringsvillighet.


Vi tilbyr:

- Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
- En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter.
- Et aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
- Skattefordeler og nedskriving av studielån.
- Å være behjelpelig med å skaffe bolig.
- Å dekke flytteutgifter etter vårt reglement.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Henvendelse om stillingene rettes til Etatssjef for drift og utvikling, Kristin Syltøy Hølleland, tlf.: 924 47 992, kristin.holleland@karlsoy.kommune.no.

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 22. september 2019.