Hvordan:

  • Definer et ryddeområde. Det er bedre å rydde en kort strekning helt, enn en lang strekning delvis.
  • Rydd i sekk som surres igjen. Store ting buntes sammen slik at det er håndterlig. La større metallobjekter og treverk ligge.
  • Avfallet fraktes primært til vei slik at det enkelt kan hentes av Remiks. For rydding i områder uten nærhet til vei samles avfallet godt synlig over flomålet. Oppsamling fra sjø gjøres kun et par ganger per år. Opplysninger med navn og telefonnummer på kontaktperson, gjerne med kart om hvor avfallet kan hentes meldes inn her.
  • Registrer ryddingen på skjema her.

Påskjønnelse for god innsats vurderes i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med Tromsø kommune.

Sekker kan hentes hos Servicetorget på Rådhuset Hansnes. Utgifter til forbruk (hansker, hyssing mv.) samt drivstoff (om noen har anledning til å nytte egen båt) refunderes. Kvitteringer og en enkel rydderapport med konto- og organisasjonsnummer sendes for utbetaling til bertil.birkeland@karlsoy.kommune.no