Karlsøy komme er blitt gjort kjent med klage på vannkvaliteten fra Kokkevollen vannverk. Prøver tatt tirsdag 30.03.2021 viste at det ikke var noen bakterier, og at vannet er trygt. Nye prøver er tatt og evt. påvisning av bakterier vil skje før helgen. Ved påvising av bakterier vil kokevarsel sendes ut.