Det er et genuint ønske fra det politiske miljø i Karlsøy om å kunne treffe politiske beslutninger innenfor disse saksfeltene utfra et så bredt kunnskapsgrunnlag som mulig. Derfor arrangeres et kunnskapsseminar i regi av Karlsøy kommune om sameksistensen mellom de ulike aktørene innenfor reiseliv, servicenæringer og sjømatnæringene (havbruk og fiskeri) 

 

Under seminaret utfordres hver av næringene reiseliv (herunder turistfiske), servicenæringer, fiskeri og havbruk på følgende;

 

o    Næringenes klima- og miljømessige fotavtrykk og hvordan det jobbes med å redusere avtrykket. Hva er næringenes bidrag til kommunens økonomi og arbeidsplasser?  

o    Hvilke (sjø)arealer bruker næringene? 

o    Er det i dag sameksistens mellom den respektive næring og andre? Hva er utfordringene? Hvordan jobber næringen selv med sameksistens?  

o    Hvordan ønsker aktørene at kommunen og storsamfunnet som tilretteleggere skal jobbe for fortsatt vekst og utvikling?  

 

Kunnskapsseminaret er åpent for publikum ved påmelding og det er begrenset med plasser.

 

Meld deg på her for kompetansepåfyll: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wzlIde1-3EGP8fywMr6MJUhEmiQR4oBNiz3IlXeYIsJUQlRaSzlYVlYwOUNMR1RJU1UyQTkzVVVBOC4u