Neste tildelingsmøter i lerøyfondet er fastsatt til henholdsvis 17. september 2019 og 4. desember 2019.

Karlsøy kommune og Lerøy Aurora AS inngikk i 2014 en partnerskapsavtale.  En del av avtalen var etablering av Lerøyfondet, som ble tilført 2 millioner kroner fra Lerøy Aurora AS.

Fondsmidlene skal fortrinnsvis disponeres til tiltak og prosjekter som sikrer markedsføring og rekruttering av fiskeri- og havbruksnæringen.

Neste tildelingsmøte er 17.09.19, med søknadsfrist 02.09.19.

Siste tildelingsmøte i 2019 blir 04.12.19, med søknadsfrist 20.11.19.

Søknad kan sendes pr. brev eller epost til postmottak@karlsoy.kommune.no.

Nærmere opplysninger om Lerøyfondet kan fås ved å henvende seg til nærings- og samfunnsutviklingssjef Jan-Hugo Sørensen, rådhuset,

telefon nr. 91300046 eller epost jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no.

Mange ungdommer i Karlsøy har fått støtte til utdanning

I perioden 2014 - 2019 er det tilsammen tildelt omlag 1,4 millioner kroner i støtte fra Lerøyfondet.

Hittil i 2019 har fondsstyret tildelt årlig beløp kr 20.000 til de som tar videregående eller høyere utdanning innenfor marin og maritim sektor.

De som har søkt om støtte til kurs innenforsjømatnæringene og maritim sektor (eksempelvis kystskipperskole, sikkerhetskurs, radiokurs m.v.) har vanligvis fått tildelt støtte tilsvarende 50 % av kurskostnadene.