Hvem kan søke om støtte fra Lerøyfondet

Karlsøy kommune og Lerøy Aurora AS har tidligere inngått partnerskapsavtale. 

En del av avtalen er etableringen av Lerøyfondet, som skal brukes for å sikre rekruttering og markedsføring av sjømatnæringene og maritim sektor.

Innbyggere i Karlsøy kommune som søker videregående eller høyere utdanning innenfor ovennevnte sektorer kan få støtte/stipend fra Lerøyfondet.

Også fiskere og andre som tar kurs og etterutdanning innenfor maritim sektor kan søke.  Skoler og frivillige organisasjoner som arbeider med markedsføring og rekruttering til sjømatnæringene og maritim sektor kan søke om støtte fra Lerøyfondet.

Søknad sendes til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes pr. post eller epost til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen søknadsfristen 4. mars 2019.

Nærmere opplysninger kan fås ved å henvende seg til nærings- og samfunnsutviklingssjef Jan-Hugo Sørensen, telefon nr. 91300046.