Kriteriene for prisen

Karlsøy kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Karlsøy, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.

Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i Karlsøy. Prisen bestod av en gavesjekk på 20 000 kroner, gitt i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge samt et bilde/trykk av kunstneren Ulf Dreyer.

Det var ordføreren som forestod den høytidelige overleveringen, og derfor tar vi med utdrag av talen hennes her, der også bakgrunn og begrunnelse for tildelingen fremkommer.

At kommunestyret hadde lagt kommunestyret til Gamnes, gjorde at både prisvinner og støttespillere kunne følge utdelingen på nært hold. Det medførte også at kulturinnslaget fikk et lokalt preg, da Arne Henrik Heika fremførte «Teskjevisa» fra scenen, som en overraskelse til prisvinneren. Kommunestyret svarte med å invitere til et påfølgende festmåltid.

Også redaksjonen slutter seg til rekken av gratulanter!

 

Fra ordførerens tale:

Som så mye annet flott og godt her i livet, så har årets kulturprisvinner aner fra Vannøya. Likevel er det i Nord- Lenangen han har hadde sine første leveår. Hans far, Arthur Sandvik, var ordfører i Karlsøy i to perioder, den første fra 1937 til 1941, for partiet Venstre. Familien var da bosatt i Nord-Lenangen. Den neste perioden var etter krigen, fra 1945 til 1947, da ordføreren som var innsatt av okkupasjonsmakten måtte gå av. I denne perioden flyttet familien til Karlsøya hvor de bodde i noen år, før de dro videre til Mjelde på Kvaløya.

Etter noen år i utlendighet der flyttet Hallvard tilbake til kommunen og begynte sitt virke som lærer. Med seg hadde han sin Ragnhild, som har vært en støtte og medspiller.

Rundt om i hele kommunen ser vi spor av årets vinner, både i ord og bilder, i symboler, og også i manges minner!

Hallvard er lærer, og sønn av en lærer. For veldig mange i min generasjon og også de som er noen år yngre, så er det slik vi kjenner Hallvard. Flere har henvendt seg etter at kåringen ble kjent, og her er noen nøkkelord mange har brukt for å beskrive han som lærer:

Kunnskapsrik, engasjerende, tolerant, omsorgsfull og alltid i godt humør.

For mange elever i Karlsøy har Hallvard betydd mye.

Vi er ikke så mange innbyggere i Karlsøy, men vi er stolte folk. Spesielt er vi stolte av kommunevåpenet vårt, av ørna.

Det var en stor og omfattende konkurranse rundt dette, og Hallvard kom på førsteplass, OG på andre plass. Andreplass var en tegning av Nord-Fugløya. Kommunevåpenet ble godkjent 1980, og har et avrevet sølv ørnehode mot en blå bakgrunn; det gjenspeiler havørnkolonien i kommunen.

Vår kommunepins bæres med stolthet av både folkevalgte og ansatte.

Initiativet til ordførerkjede for Karlsøy kom fra Ungdomslaget Ulabrand i Spørsmålet om ordførerkjede er igjen aktuelt. Det ble i 1993 valgt ordførerkjede og Hallvard satt i den komiteen som kom fram til symbolikken og designet på smykket.

I flere år var det ikke midler til å fullføre jobben, men i forbindelse med besøk fra kongehuset og kommunens 40 års jubileum kom det endelig på plass, i 2004.

Siden kommunens kulturpris ble opprettet har Hallvard Sandvik siden 1989 hatt oppgaven med å utforme diplomet som følger med prisen. Det er over tredve år med diplomer, det hadde egentlig vært spennende å ha et bilde av de samlet. Dette er ikke produkter som kommer på samlebånd, hvert enkelt diplom har vært nøye tenkt gjennom, designet og tegnet for å passe til den profilen som vinneren hadde hvert år. Det har derfor vært en hektisk tid i månedsskiftet november/desember.

Andre design mange av oss kjenner igjen er blant annet logoen til Ringvassøy Idrettslag.

I tillegg deltok Hallvard i utsmykkingskomiteen til Ringvassøy kirke, og han har også designet utsmykkingen her på huset i forbindelse med ungdomslagets 75 års jubileum.

Gjennom mange år har han vært en ildsjel i ungdomslaget og en betydningsfull bidragsyter med tegninger og illustrasjoner til mange hefter, tekster og andre verk.

Men det er ikke bare innen tegning at Hallvard Sandvik har utmerket seg, det er også som forfatter!

Allerede som barn ga han ut sin egen lokalavis, med familien som abonnenter. Han har alltid vært kløktig med pennen, og har skrevet tekster til sanger, til revyer, til artikler, til operetter med mer. Mange av hans tekster er skrevet på nynorsk!

I tillegg har han forfattet og illustrert en barnebok, «Jegerane», som ble utgitt av Norsk barneblads forlag i 1981. I tillegg skrev han noveller som også ble utgitt i Norsk Barneblad og i Nordnorsk magasin.

Musikk har også vært et område hvor Hallvard har bidratt med mye og utmerket seg. Dette gjennom både tekster og melodi. Han har diktet og tonesatt et utall av sanger, og en del av dem er nå tenkt utgitt i bokform av Norsk Musikkforlag.

I tillegg har han komponert en opera, om ordfører Thor Tøllefsen og kostnadssprekken på Gardermoen flyplass. Rollen som ordfører ble spilt av hans sønn, Harald Sandvik.

Man kan godt kalle Hallvard en omreisende musikant, og har i utallige år underholdt med trekkspill både i spellemannslag og grupper både i Karlsøy og ellers rundt i gamle Troms fylke. I lang tid har han vært medlem av en trio, hvor også Arne Henrik Heika og Inge jensen er medlemmer. Senest denne uken underholdt de på Direktøren Bistro i forbindelse med pensjonistforeningens juletreff.

Mye mer kunne vært og burde vært sagt om Hallvard, og det finnes sikkert mange anekdoter og historier om alt han har bidratt med.