Karlsøy kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Karlsøy, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.

Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i Karlsøy.

Personer som gjennom tilsetting i Karlsøy kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Hovedutvalg for opplæring bestemmer hvem som skal få kulturprisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes Karlsøy kommune, kulturkontoret, 9130 Hansnes eller postmottak@karlsoy.kommune.no innen 28. oktober 2018.

 

Tidligere kulturprisvinnere

2017 Maya Mi Samuelsen, Karlsøya
2016 Hanne Nilsen, Vannareid
2015 Marit Sirevåg, Vannareid
2014 Terje Lockertsen, Hansnes
2013 RIL’s Gresscup
2012 Andreas Nordvåg, Finnkroken
2011 Til Topps i Karlsøy
2010 70º kor
2009 Eirik Bergvik, Hansnes
2008 Harald B. Bull, Grunnfjord og Arild Robertsen, Hessfjord
2007 Bodil Nygård, Stakkvik
2006 Karlsøyfestivalen
2005 Magne Mikkelsen, Dåfjord
2004 Burøysund bygdemuseum
2003 Radio Karlsøy
2002 UL Fremad, Helgøy
2001 Rudolf Albertsen, Vannvåg
2000 Bjørg Abelsen, Hansnes, og Ringvassøy musikkorps
1999 Olaf Hansen, Dåfjord og Bernt Arild Nikolaisen, Vannvåg
1998 Kjellaug Isaksen, Gamnes
1997 Herbjørn Nilsen, Hansnes
1996 Ulf L. Vinje, Kvaløysletta
1995 Edny Nordeng, Hansnes
1994 Karlsøyforeninga i Tromsø
1993 Mari Mette Graff, Vannvåg
1992 Mary Lillebye Sørensen, Stakkvik
1991 Einar og Ruth Solli, Skogsfjordvatn
1990 Håvard Dahl Bratrein, Tromsø
1989 UL Ulabrands teatergruppe, Gamnes