Sørensen avslutter nå et årelangt virke for Karlsøy kommune til fordel for kommunedirektørstilling i Nordreisa kommune. Han var ordfører i Karlsøy for Arbeiderpartiet mellom 1984-1988. Dernest var han rådmann fra 1999 og frem til 2018. De to siste årene har han vært nærings- og samfunnsutviklingssjef. Ordfører vektla i sin takketale, Sørensens mangeårige innsats for å legge til rette for Karlsøysamfunnets utvikling. Sørensen på sin side vektla samarbeidet både med det politiske miljø, ansattes organisasjoner, medarbeidere, kolleger, næringsliv og frivillige organisasjoner.