Informasjon fra kommuneoverlegen:

Det vaksineres nå i aldersgruppen 75-65 år og de i høyrisikogrupper. I neste runde kommer de mellom 64-55 år med tilleggssykdommer som diabetes, hjertesykdom, hjerneslag, svært alvorlig lungesykdom og bruk av immundempende behandling. Alle  som er vaksinert med Astra Zeneca vil får tilbud om dose to med Phizervaksine, og de vil bli oppringt. De som har fastlege i Tromsø men bor i Karlsøy, vil få et tilbud i Karlsøy. Karlsøy kommune følger FHI sine prioriteringer. Det kan ikke opplyses om hvorfor enkeltpasienter har fått vaksine før andre. Dette er taushetsbelagt informasjon. 

De som er over 70 år, er organtransplantert, har kreft eller  svært alvolig nyresykdom bes ta kontakt hvis de fortsatt ikke har fått vaksinetilbud. Alle øvrige bes vente på tur.