Disse PCR testene kan legekontoret være behjelpelig med, men vi vil da trenge liste med navn og fødselsdato sendt til oss i god tid før testen skal tas. Dette er personsensitive opplysninger  og kan ikke sendes på vanlig mail. Inntil vi får en sikker mailtilgang må listene enten sendes per post eller leveres til legekontoret. Pasientene skal journalføres og testutstyr klargjøres, og særlig hvis det er snakk om mange må vi sørge for tilstrekkelig bemanning. Vi tester mandag til fredag, og siden testene sendes med post må klokkeslett for testing avtales på forhånd. Vi tester ikke i helgene hvis det ikke er snakk om mistanke om koronainfeksjon. Disse testene refunderes av HELFO.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Hurtigtester til bruk for flyreiser er et tilbud vi kun har til listepasienter i kommunen.  Disse dekkes ikke av HELFO, og må betales av pasienten selv i sin helhet. Vi på legekontoret administrerer Karlsøy kommune sin koronarespons med smitteoppsporing, behandling, informasjon, overvåkning og vaksinering av hele befolkninga  i tillegg til de vanlige legetjenestene. Vi har ikke kapasitet til og administrere hurtigtester på et ukjent antall tilreisende turister. Tromsø kommune tilbyr heller ikke dette, men henviser til de private aktørene i byen som tilbyr dette. Reiselivsbedrifter som trenger og få testet sine gjester når det ikke er snakk om mistanke om akutt koronainfeksjon må henvende seg til de private aktørene som finnes i Tromsø.