I Karlsøy kommune, som i resten av landet, gjelder følgende anbefalinger og regler for smitteverntiltak fra 25.mars og inntil videre:

 • Hold minst to meter avstand til andre bortsett fra dem du bor sammen med.
 • Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre.
 • Begrens antall kontakter. Maks 10 sosiale kontakter pr. uke.
 • Ikke mer enn to gjester på besøk.
 • Benytt butikker i hjemkommunen framfor kjøpesentre i andre kommuner.
 • Utsett alle reiser som ikke er nødvendige, med unntak for reise til hytte, arbeidssted, og studenters reise hjem til familien.
 • Reise til hytta er tillatt, men anbefales bare med egen husstand.
 • Avlys eller utsett alle planlagte arrangementer. Hvis ikke mulig gjelder maks 20 personer dersom faste, tilviste plasser. Inntil 50 i begravelser når det benyttes faste, tilviste plasser.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved mistanke om smitte.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene, eller venter på svar etter koronatest.
 • Tilreisende skal følge reglene som gjelder i den region man reiste fra.
 • Ved innreise fra region med høy smitte anbefales testing ved ankomst Tromsø og etter 5 dager. Legekontoret I Karlsøy har åpent mandag - onsdag i påskeuka.
 • Bruk munnbind ved besøk rådhuset og legekontorene. Hvis avglemt munnbind kan det ved ankomst rådhus fås på servicekontoret. Ved besøk sykehjem/omsorgsboliger kan munnbind fås ved avtale med avdelingene.
 • Forbud mot offentlig skjenking av alkohol. Gjelder for alle som har fått skjenkebevilling.
 • Vi henstiller til innbyggere og andre besøkende å utsette besøk på rådhuset til etter 12. april. Dette gjelder ikke nødvendige helsetjenster, NAV eller barneverntjenesten. Ansatte er i stor grad på hjemmekontor, og er tilgjenglig for kontakt og møter på telefon, epost og digitale løsninger. 

Troms fylkestrafikk har kommet med følgende reiseråd fra og med 25.3:

 • Ikke reis kollektivt - hvis det ikke er helt nødvendig
 • Må du reise kollektivt - bruk munnbind
 • Sitt i bilen under hele fergeturen (NB! Gjelder ikke M/F MALANGEN)

 

Karlsøy kommune har pr. dato ikke påvist, kjent smitte. Vi håper alle bidrar til å begrense spredning av smitte i Karlsøysamfunnet, ved å følge de anbefalinger som er gitt her.

Alle ønskes en riktig god påske!