Helsestasjonen og psykologtjenesten ønsker å være tilgjengelig for familier som kanskje opplever denne nye livssituasjon som vanskelig og utfordrende.

Er du engstelig, redd eller bare trenger noen å snakke litt med kan man nå kontakte de på telefon 91 87 14 04

Kontakttelefonen er åpen mellom kl. 08.00 og 16.00

Kommunepsykologen har også laget et skriv med tips til foreldre

Denne kan dere laste ned her