Etter at vårløsningen gikk hardt utover grusveien på Reinøya, fikk det konsekvenser både for henting av melk hos bøndene på øya, postlevering, skolerutekjøring og avfallshåndtering – et helt lokalsamfunn ble lammet. Dermed hastet det med å komme frem til en løsning for å bedre fremkommeligheten på Reinøya.

Konstruktivt møte

– Dårlige veier bidrar ikke til å fremme vekst og utvikling i kommunen, uttaler ordfører Mona Pedersen etter møtet. – Derfor var det for oss viktig og møtes for å få til et bedre samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om disse forholdene. Jeg synes vi hadde et godt og konstruktivt møte, og opplever at vi har en god dialog med Troms og Finnmark Fylkeskommune om disse forholdene.

Karlsøy kommune setter stor pris på at fylkeskommunen – med fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen i spissen – har vært imøtekommende og har vist handlekraft i denne saken. – For oss var det dessuten et lærerikt møte, der vi fikk bedre innsikt i de bakenforliggende forholdene og ikke minst i at det er noen sammenhenger som er temmelig komplekse, påpeker Pedersen.

Veimøte med Troms og Finnmarks Fylkeskommune 16.04.21
STRAKSTILTAK, EVALUERING OG KARTLEGGING: Øyvind Strømseth ved Troms og Finnmark Fylkeskommune forklarte grundig om de bakenforliggende forholdene og om tiltak fylkeskommunen ser på ift utbedring av fylkesveiene i Karlsøy kommune.

Hva skjer videre?

I hovedtrekk er det fem viktige punkter som kan trekkes frem etter dialogmøtet mellom kommunen og fylkeskommunen:

 • Erkjennelse av at det er et akuttbehov på Reinøya og at det haster med å komme i gang med noen tiltak, både på kortere og lengre sikt
   
 • Strakstiltak iverksettes for å sørge for fremkommelighet på fylkesvei 7908 på Reinøya. Entreprenør som jobber på oppdrag av fylkeskommunen var allerede på ballen lørdag, med skraping av grusvei. For å sikre fremkommelighet på veien, vil det i uke 16 bli gjennomført ytterligere skraping, og når forholdene tillater det vil masser bli tilført.
   
 • Evaluering av sesongen: Fylkeskommunen har lagt opp til en evaluering av det som oppstår på de utsatte fylkesveiene når vårløsningen setter inn, med tanke på å iverksette nødvendige tiltak.
   
 • Kartlegging av problemområder: I uke 16 har fylkeskommunen planlagt en befaring på Reinøya der en veiteknolog, to kontrollingeniører og en byggeleder vil delta for å kartlegge de største problemområdene på kort sikt. De vil også kartlegge en større utbedring av fylkesvei 7908 på Reinøya på lengre sikt.
   
 • Det siste – og kanskje det viktigste – punktet som fylkeskommunens representanter tok opp under møtet: Til neste år skal dette ikke skje igjen.
Veimøte med Troms og Finnmarks Fylkeskommune 16.04.21
FYLKESRÅD PÅ NETT: Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, deltok på fredagens møte med Karlsøy kommune via videokonferanse.

På tide at fylkesveiene i kommunen får et løft

Også andre fylkesveier i Karlsøy kommune ble brakt opp som tema under fredagens møte, blant annet fylkesvei 863 mellom Kvaløysletta og Hansnes, som utgjør hovedfartsåra som alle Karlsøyværinger må bruke når de skal til og fra Tromsø, uavhengig av øytilhørighet i kommunen.

– De verste veipartiene vil bli utbedret i løpet av sommeren, uttaler Øyvind Strømseth, som er avdelingsleder for Drift, vedlikehold og forvaltning i Samferdsels- og miljøetaten ved Troms og Finnmark Fylkeskommune. I 2022 tar fylkeskommunen sikte på mer inngripende tiltak, blant annet en mer helhetlig asfaltering av fylkesvei 863. Dette vil imidlertid bli endelig besluttet i forbindelse med fylkeskommunens budsjettarbeid.

Her kan du se Nordnytt sendt fredag 16. april, hvor både ordfører Mona Pedersen og fylkesråd Kristina Hansen uttaler seg om fredagens møte: https://tv.nrk.no/se?v=DKTR98041621&t=1s