KOMPETANSEPLUSS – fagopplæring med norskundervisning.

Kompetanse Norge lyste ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat i 2018.

Karlsøy kommune søkte høsten 2018 på disse midlene og fikk tilskudd til å gjennomføre denne opplæringen. Voksenopplæringen i Karlsøy og Karlsøy omsorgssenter har i samarbeid gjennomført prøveordningen høsten -18/vår -19.

Opplæringen var gratis for deltakerne.

Etter gjennomført prosjekt, kan vi konkludere med stor tilfredshet blant deltakerne. Tilbakemeldingene har gjennomgående vært positiv, og deltakere sitter igjen med stor nytte av denne opplæringen. Både tilbyder og etterspørrer har utviklet en positiv plattform for videre samarbeid.