«Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen», sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister. 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-,

arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Karlsøy.

Søknaden må dokumentere tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging.

Søknadsfrist 7. april 2021

Vurdering av søknader:

Formannskapet i Karlsøy kommune behandler de innkomne søknadene 28. april etter innstilling fra  administrasjonen.

For ytterligere informasjon, se her:  https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no her

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Hanne-Sofie Roaldsen
Nærings- og samfunnsutvikler

Mobil: 90193931