Kommuneplanens samfunnsdel har 4 hovedmål.

1. Øke folketallet til 3000 innen 2030.

2. 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen 2030.

3.Sikre natur og miljø for fremtidige generasjoner.

4. Brukertilfredshet gjennom ansvarsbevisste medarbeidere.

Etter at møtets kanskje største og viktigste sak om kunmmuneplanens samfunnsdel var klubbet igjennom, ble det en del diskusjon om nytt møtereglement for politikerne. Reglementet ble vedtatt med noen endringer som skrives inn. Møtereglementet vil så legges på hjemmesida vår under området politikk. Saken om retningslinjer for næringsfond ble utsatt for å behandles sammen med strategisk næringsplan som er planlagt behandlet i kommunestyret 21.februar 18.

Alle saksforelegg med vedtak finner du her. http://dokumenter.karlsoy.kommune.no/motedag?offmoteid=6081