Regelverk for ankomst til Karlsøy kommune med båt. Reglene gjelder enten man legger til kai eller går i land med småbåt.

Utdrag fra vedtaket:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Karlsøy søndag 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Det ilegges karantene i fjorten dager til følgende grupper:

1) alle som ankommer regionen etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

2) alle som ankommer fra utlandet.

Dette betyr at det er ikke tillatt for noen som tilhører disse gruppene og gå i land i Karlsøy hverken på offentlige kaier eller direkte utenom kai. Skipet bør dra til nærmeste havn som har karantenefasiliteter.

 For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Du kan lese hele vedtaket her

De kommunale kaiene som rammes av vedtaket er:

 • Mikkelvik trekai
 • Stakkvik allmennings kai
 • Hansnes Industrikai
 • Vannvåg allmenningskai
 • Torsvåg trekai
 • Karlsøy allmenning kai
 • Vannvåg flytebrygge
 • Torsvåg I & II flytebrygge
 • Stakkvik flytebrygge
 • Kommunens ambulansekaier
 • Vannevalan industrikai

De nasjonale reglene for nødhavn og forsyningsbehov vil gi dispansasjon for dette vedtaket. 
Utdrag fra Kystverkets nettside:


Det er samtidig presisert i Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlig hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskrifte) at skip kan ikke av folkehensyn nektes å anløpe eller ankomme en havn, ta om bord eller sette av, losse eller laste last eller forråd. Et hvert transportmiddel skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger, jf. § 17.

Kommunen har kontakt med fartøy tilknyttet turistnæringen og kan opplyse om at drift hos dem er avviklet inntil videre. Fartøy som rammes av karantenebestemmelsene vil bli henvist til Tromsø.

Det bes om at observasjon av fremmed fartøy som ligger til ved de kommunale kaianleggende meldes til Karlsøy kommune på følgende:

Kommunen vil vurdere om brudd på overstående karanteneregler skal meldes til politiet.