Etter en gjennomgang av idefaseprosjektet som er gjennomført i forkant av saksfremlegget, vedtok kommunestyret i Karlsøy onsdag denne uka at den nye barnehagen skal bygges på en ny tomt i geografisk nærhet til dagens lokalitet. Både trivsel og miljø, og ikke minst sikkerhetsmessige forhold ligger bak avgjørelsen om å bygge ny barnehage, i stedet for å pusse opp nåværende lokaler.

Bedre forhold for både små og store 
Barnehagen på Gamnes var opprinnelig en skole – etter dagens krav er lokalene imidlertid lite egnet for barnehagedrift. Bygget er nedslitt og lokalene er uhensiktsmessig med tanke på både dagens og fremtidens behov. Det har vært en lengre utredningsprosess i saken, nettopp for å vurdere nærmere disse forholdene. Både tilstandsrapport fra Norsk Takst, innhenting av høringsuttalelser fra barnehagens medarbeidere og rapport fra NNBK omtaler nærhet til fylkesvei som en av de største negative faktorene for dagens plassering. Blant annet ble det vurdert en ny og større barnehage som skulle erstatte både Gamnes og Hansnes barnehage – dette ble imidlertid ikke prioritert etter vedtak i kommunestyremøtet 24. februar i år, blant annet med begrunnelse i at det ville medført en lengre omvei for enkelte foreldre ved henting og bringing. 
Kommunestyret vurderte det også slik at bygging på en ny tomt vil være å foretrekke, ettersom kommunen da ikke trenger å ta hensyn til drift av barnehagen i nær tilknytning til en byggeplass.

Bolyst i Karlsøy et prioritert område for kommunen 
– Det er et skrikende behov for nytt barnehagebygg på Gamnes, og det er først og fremst det som har vært avgjørende i saken, uttaler etatssjef Sture Grønli i Opplærings- og Kulturetaten i Karlsøy kommune. Med vedtaket ønsker de folkevalgte også å tilrettelegge for bo- og blilyst i kommunen. – Skal vi kunne tilby et godt barnehagetilbud tilpasset både store og små, er det helt nødvendig med lokaler som gir de beste forutsetningene for det, avslutter han.

Tiltak for videre fremdrift 
Det nylige vedtaket er en viktig markering som utgjør startskuddet for den nye kommunale barnehagen, selv om det vil ta tid før etableringen er en realitet. Karlsøy kommune har pr. dags dato ikke ferdige reguleringsplaner for det aktuelle området, noe som nødvendigvis vil få innvirkning på fremdriften. Anskaffelse av en egnet tomt for barnehagedrift på Gamnes vil få prioritet i tiden fremover, fortrinnsvis i området ved boligfeltet på oversiden av fylkesveien. Samtidig skal det oppnevnes en faglig prosjektansvarlig for etablering av den nye barnehagen.

Funksjonelle lokaler for barnehagen er etterlengtet 
Tove Eliassen, som er daglig leder av Gamnes barnehage, er svært fornøyd med vedtaket i kommunestyret: – Endelig ser kommunestyret behovet for en ny barnehage. Dagens lokaler er for lengst gått ut på dato, og jeg håper derfor vi får rask fremdrift i arbeidet med reguleringsplanene slik at etableringen av et nytt og funksjonelt bygg blir en realitet i nærmeste fremtid.