Forslaget har allerede blitt presentert for formannskapet. I denne versjonen mangler det fullstendig gebyrliste, utfyllende kommentarer på noen tabeller, og noen tabeller mangler.  Det vil også komme en oppdatering av lista med tiltak som er vurdert, men ikke prioritert i kommunedirektørens forslag. Dette vil være på plass innen formannskapet sin formelle behandling av planen 22. november. 

Les kommunedirektøren sitt forlag til handlings- og økonomiplanen her: https://pub.framsikt.net/2024/karlsoy/bm-2024-forslag#/

Hva er handlings- og økonomiplanen?

Kommunene i Norge skal ha en økonomiplan for de neste 4 årene som viser hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Handlings- og økonomiplanen skal vise hvordan kommunen skal prioritere de neste årene.

Planen gir en hovedoversikt over det økonomiske handlingsrommet i planperioden. Den viser de sentrale rammeforutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Videre gir den oversikt over viktige lokale utviklingstrekk som har sammenheng med drift og investeringer i kommunen.