Abonnentene på Hansnes og Reinøya må derfor koke vannet inntil videre. Det jobbes med en alternativ løsning på problemet, installeringen av midlertidig renseanlegg vil påstartes torsdag fjerde november. I den sammenhengen vil det være nødvendig å gjøre målinger av vannet ved endepunkter på forbrukernettet. Det er vanskelig å komme med et nøyaktig tidspunkt for friskmelding av vannet, vi må først påse at målingene er innenfor de riktige grenseverdiene, men det antas å være klart i løpet av få dager. Vi beklager de ulempene dette medfører.