Det presiseres derfor at det er særdeles viktig at alle abonnenter som mottar vann fra Hansnes vannverk må koke vannet. Dette vil eliminere risikoen for å få i seg forurenset vann. Driftsavdelingen i Karlsøy kommune jobber med å iverksette tiltak som sikrer vannkvaliteten.