Det oppsto feil på renseanlegget for Kristoffervalen vannverk 16. juli. Dette innebærer at det KAN komme forurenset vann ut til abonnentene. Alt vann fra Kristoffervalen vannverk, som skal drikkes, må derfor være kokt. Kokevarselet gjelder inntil kommunen varsler at krav om koking oppheves.

Les mer om kokevarsel på:

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/