På grunn av vedlikehold av hovedvannledningen tilknyttet Hessfjord vannverk anbefales det at alt vann kokes som skal drikkes og brukes til matlaging. Vannet må fortsatt kokes inntil vi har fått et endelig svar på vannprøven. Vi forventer at svar vil foreligge seinest mandag 21.12.2020.

Ny melding varsles via UMS (sms-melding) gis når vannet er trygt å bruke.