Kokevarselet gjelder inntil kommunen varsler at krav om koking oppheves. Dette kan ta 3-4 uker grunnet leveringstiden på nytt UV-anlegg. Gammelt UV-anlegg skal erstattes med et modert system som sørger for bedre vannsikkerhet. 

KOKEVARSELET GJELDER INNTIL NY MELDING SENDES UT.