Julestjerne

Her i Karlsøy har det vært et travelt og innholdsrikt år med stor aktivitet gjennom hele året. Kommunestyret har nylig vedtatt budsjett og økonomiplanen, og har vedtatt å opprettholde barnehageavdelingene på Vannareid og i Stakkvik, samtidig som vi skal utrede private muligheter for drift fra høsten 2020. I tillegg har vi satt av penger til utvidelse av boligfeltet på Gamnes, samt midler til utvidelse av næringsområder, midler til oppfølging av strategisk næringsplan, samt en million satt av i et bolystfond. Alt dette er i tråd med våre satsninger i kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan.

Det er også en glede å fortelle at vi har vedtatt å sette av penger på fond slik at vi kan ta ned eiendomsskatten med 0,5 promille årlig slik at vi i 2021 er på fem promille.

Nedenfor Karlsøy omsorgssenter ser vi stor fremdrift i byggingen av Bryggertunet, og vi ser frem til å kunne tilby beboerne på Tunet nye og moderne boforhold i 2019.

Vi har i Karlsøy kommune mange stolte og flotte medarbeidere som hver dag står på for å nå de målene politikerne har satt, og som gjennom det yter gode og nødvendige tjenester til våre innbyggere. Jeg vil rette en stor takk til rådmannen, hans stab og til alle ansatte i kommunen for en flott innsats gjennom året som gikk, en innsats gjort for alle som bor i Karlsøy.

Det som gjør Karlsøy til en god kommune å bo i, er blant annet den frivillige innsatsen som kommer fra så mange av innbyggerne. Gjennom frivillige lag og foreninger, kor og korps, idrett og kultur, bygdelag og husflidslag så er det veldig mange fantastiske mennesker som bidrar til å skape det lokalmiljøet vi ønsker oss. Dette er noe både jeg og mange andre er veldig takknemlige for, det er denne innsatsen som gjør at vi er en rik kommune.

Julehøytiden er for mange en favoritthøytid, noe vi ser frem til. Det vi også må huske på er at det blant oss finnes noen som gruer seg til høytiden av forskjellige årsaker. Vi vet alle at både glede, sorg og savn forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Mine tanker går derfor spesielt til alle dere som synes at denne tiden er en vanskelig tid. Jeg vil også oppfordre oss alle til å bry oss om hverandre, og ta oss tid til hverandre, og spesielt de vi vet trenger det litt mer enn andre i julehøytiden.

Jeg vil med dette ønske både innbyggere og ansatte i Karlsøy kommune en riktig god jul og et velsignet godt nytt år!

Hilsen

Ordfører

Mona Pedersen